Публично състезание „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, включително доставка и монтаж на резервни части при необходимост за нуждите на офиси за обслужване при ТД на НАП Варна Добрич, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Публично състезание „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, включително доставка и монтаж на резервни части при необходимост за нуждите на офиси за обслужване при ТД на НАП Варна Добрич, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”
Към началото