Публично състезание 00530-2018-0001 по ОП „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/”

 

 

Публично състезание 00530-2018-0001 по ОП „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/”
Към началото