Публично състезание 00530-2018-0015 „Доставка на хигиенни продукти, пликове за смет от полиетилен, дезинфектанти и други почистващи продукти и материали за нуждите на ТД на НАП В. Търново, офисите в обхвата й и Дирекция ОДОП В. Търново“

Към началото