Публично състезание 00530-2018-0048 „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/”

Най-новите: