Публично състезание 00530-2018-0063 „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на Централно управление на Националната агенция за приходите, Учебен център Банкя, Учебен център Боровец и ТД на НАП ГДО в три обособени позиции“

Публично състезание 00530-2018-0063 „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на Централно управление на Националната агенция за приходите, Учебен център Банкя, Учебен център Боровец и ТД на НАП ГДО в три обособени позиции“
Към началото