Публично състезание 00530-2018-0066 „Застраховане на административните сгради и имущества на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен“

Публично състезание 00530-2018-0066 „Застраховане на административните сгради и имущества на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен“
Към началото