Публично състезание 00530-2018-0087 „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен, на обособени позиции от № 1 до № 5“

Публично състезание 00530-2018-0087 „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен, на обособени позиции от № 1 до № 5“
Към началото