Публично състезание 00530-2018-0100 "Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части – /без допълнително оборудване/, обслужващи административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково"

Публично състезание 00530-2018-0100 "Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части – /без допълнително оборудване/, обслужващи административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково"
Към началото