Публично състезание 00530-2018-0101 "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Казанлък“, разделена в шест обособени позиции"

Публично състезание 00530-2018-0101 "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Казанлък“, разделена в шест обособени позиции"
Към началото