Публично състезание 00530-2018-0102 "Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Пловдив“, разделена в четири обособени позиции"

Най-новите: