Публично състезание 00530-2018-0114 „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново“

Публично състезание 00530-2018-0114 „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново“
Към началото