ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

 Търг с тайно наддаване № 1/2018 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна.

Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработка, се съхраняват в бидони в склад, находящ се в Разград. Огледи могат да бъдат извършвани от 28.02.2018 г. до 02.03.2018 г. (включително) от 09.30 ч. до 16.00 ч.

 

ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки
Към началото