ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

Търг с тайно наддаване № 3/2018 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна, който ще се състои на 18.04.2018г.

Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработка, се съхраняват в бидони в склад, находящ се в гр.Разград. Огледи могат да бъдат извършвани от 11.04.2018 г. до 13.04.2018 г. (включително) от 09.30 ч. до 16.00 ч.

ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки
Към началото