Счетоводни консултации

Всички видове консултации са безплатни за клиенти на абонаментен договор.

  • Предоставяне на всякакъв вид консултации, относно оптимизиране на дейността на фирмата, оптимизиране на разходите, оптимизиране на документооборота
  • Трудово правни консултации
  • Консултации за изменения в нормативната база
  • Данъчни консултации
Към началото