Oткрита процедура „Закупуване на хардуер и лицензи за нуждите на Системата за управление на Информационния център (ИЦ) на НАП”.

.

Най-новите: