Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"

Актуализиран е програмен продукт „Трудови договори” за 2017 г., с включена Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 май 2017 г.

Рубрика Програмни продукти

 

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"
Към началото