Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0037 „Издаване на 6 бр. електронни носители и зареждане с 24 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт за цялата градска мрежа на територията на гр. Русе за служителите от офис за обслужване Русе при ТД на НАП Варна, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца“

.

Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0037 „Издаване на 6 бр. електронни носители и зареждане с 24 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт за цялата градска мрежа на територията на гр. Русе за служителите от офис за обслужване Русе при ТД на НАП Варна, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца“
Към началото