Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0038 „Доставка на природен газ за нуждите на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Русе и Разград по обособени позиции“

Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0038 „Доставка на природен газ за нуждите на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Русе и Разград по обособени позиции“
Към началото