Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0039 „Доставка на природен газ за административните сгради на офиси за обслужване Добрич и Търговище при ТД на НАП Варна по обособени позиции“

Към началото