Договаряне без предварително обявление „Осигуряване на 17 бр. едногодишни абонаментни превозни документи /абонаментни карти/ за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт за цялата градска мрежа на територията на гр. Варна на служителите от ТД на НАП Варна и Дирекция ОДОП Варна“

.

 

Договаряне без предварително обявление „Осигуряване на 17 бр. едногодишни абонаментни превозни документи /абонаментни карти/ за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт за цялата градска мрежа на територията на гр. Варна на служителите от ТД на НАП Варна и Дирекция ОДОП Варна“
Към началото