Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0040 „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на офис „Перник” към ТД на НАП София“

Към началото