Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0087 "Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл /продължаване действието на правото на ползване на софтуерни продукти Оракъл/ за 2018 г. и 2019 г."

 

Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0087 "Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл /продължаване действието на правото на ползване на софтуерни продукти Оракъл/ за 2018 г. и 2019 г."
Към началото