Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0090 „Доставка на топлинна енергия от районна централа, за нуждите на ТД на НАП Пловдив”

Към началото