Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0104 „Предоставяне право на ползване на функционалности за Селф-сървис за обучение от Система за управление на човешките ресурси „Хермес“ в НАП“

Към началото