Договаряне без предварително обявление 00530-2018-000 "Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за период от 12 месеца с начална дата не по-рано от 22.03.2018 г.”

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-000 "Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за период от 12 месеца с начална дата не по-рано от 22.03.2018 г.”
Към началото