Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0075 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение (до 1 kV) по регулирани цени, за административни сгради на ТД на НАП София”

Към началото