Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0086 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на ТД на НАП Пловдив, на територията на общините Пловдив и Карлово“

 

 

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0086 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на ТД на НАП Пловдив, на територията на общините Пловдив и Карлово“
Към началото