Обява „Административната сграда на ТД на НАП София, дирекция „Контрол“ с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 31”,

Към началото