Обява „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на обособени позиции от №1 до №6”

.

 

Обява „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на обособени позиции от №1 до №6”
Към началото