Обява 9066097 „Услуги по техническо обслужване и ремонт на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен, съгласно обособени позиции от №1 до №5”

Към началото