Обява 9066735 „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково“ с 5 обособени позиции“

Обява 9066735 „Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково“ с 5 обособени позиции“
Към началото