Обява 9068348 "Преустройство на отоплителна инсталация в сградата на офис Силистра към ТД на НАП Варна, с адрес: гр. Силистра, ул. „Скобелев“ №8“

Към началото