Обява 9069721 „Услуги по техническо обслужване на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, находящи се в административните сгради на офис Видин и офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции №1 и №2”

Обява 9069721 „Услуги по техническо обслужване на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, находящи се в административните сгради на офис Видин и офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции №1 и №2”
Към началото