Открита процедура „Абонаментно почистване на административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Габрово, ул. „Априловска” № 7, ул. „Радецка” № 11 и ул. „Брянска” № 30, ет.5”

.

Открита процедура „Абонаментно почистване на административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Габрово, ул. „Априловска” № 7, ул. „Радецка” № 11 и ул. „Брянска” № 30, ет.5”
Към началото