Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни климатизатори в сградите на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Казанлък“

.

Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни климатизатори в сградите на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Казанлък“
Към началото