Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офисите в обхвата й”

.

Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офисите в обхвата й”
Към началото