Открита процедура „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново“

.

Открита процедура „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново“
Към началото