Открита процедура „Доставка на фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките за нуждите на Централно управление, учебeн център „Боровец“ и териториалните дирекции на Национална агенция за приходите“

.

 

Открита процедура „Доставка на фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките за нуждите на Централно управление, учебeн център „Боровец“ и териториалните дирекции на Национална агенция за приходите“
Към началото