Открита процедура „Охранителни услуги – охрана на обекти с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на ТД на НАП София, в шест обособени позиции"

Към началото