Открита процедура "Периодична доставка на гориво за отопление, с включена транспортна такса, за нуждите офис „Красна поляна” и офис „Благоевград“ към ТД на НАП София"

Към началото