Открита процедура „Поддръжка на активна директория, пощенски сървър и локалните ИТ инфраструктури на НАП“

.

Открита процедура „Поддръжка на активна директория, пощенски сървър и локалните ИТ инфраструктури на НАП“
Към началото