Открита процедура „Подмяна и консолидация на ИТ инфраструктурата в регионалните центрове на НАП в две обособени позиции…"

Към началото