Открита процедура „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги“, в две самостоятелно обособени позиции…"

.

 

Открита процедура „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги“, в две самостоятелно обособени позиции…"
Към началото