Открита процедура "Провеждане на рекламни кампании, в две самостоятелно обособени позиции…"

.

Открита процедура "Провеждане на рекламни кампании, в две самостоятелно обособени позиции…"
Към началото