Открита процедура „Сервизно поддържане и текущ ремонт, вкл. доставка на резервни части и консумативи на климатична техника, находяща се в сградите на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата й на обособени позиции”

.

Открита процедура „Сервизно поддържане и текущ ремонт, вкл. доставка на резервни части и консумативи на климатична техника, находяща се в сградите на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата й на обособени позиции”
Към началото