Открита процедура „Сервизно поддържане и текущ ремонт, вкл. доставка на резервни части и консумативи на климатична техника в сградите на офиси Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново”

Към началото