Открита процедура „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Пловдив, разделена в четири обособени позиции…."

.

 

Открита процедура „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Пловдив, разделена в четири обособени позиции…."
Към началото