Открита процедура 00530-2017-0043 „Абонаментна поддръжка на „Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти“ в две обособени позиции“

 

 

Открита процедура 00530-2017-0043 „Абонаментна поддръжка на „Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти“ в две обособени позиции“
Към началото