Открита процедура 00530-2017-0069 "Доставка и монтаж на техническо оборудване – системи за видеонаблюдение в сгради на НАП"

Към началото