Открита процедура 00530-2017-0077 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги, в две самостоятелно обособени позиции…"

Към началото